Klachten

 

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2613/cbv-reglement.pdf 

 

Indien u een klacht hebt, meldt u deze dan eerst bij de BATC die een mediation-traject zal starten.

 

Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.